Dịch vụ tổ chức sự kiện

Công ty TNHH Kết Nối Nhân Ái không chỉ có dịch vụ massage dành cho người khiếm thị mà chúng tôi còn có thêm dịch vụ tổ chức sự kiện và biểu diễn nghệ thuật

Công ty chúng tôi đã được Sở lao động thương binh công nhận là công ty dành riêng cho người khuyết tật, ở đây chúng tôi có hơn 20 thành viên là người khuyết tật (nguyên là học sinh chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu).

Chúng tôi luôn đem những lời ca tiếng đàn của mình đến với công chúng phần lớn là các trường học và các em học sinh. Chúng tôi là công ty duy nhất được Sở giáo dục cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật với các em học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng